Autorul proiectului: arhitect Cristinel Vlad - ARHINET
Constructori: CONEXVIL oi ProIMSAT
Dotari tehnice: ProTHALIA, ElectroVox
Noul Teatru Anton Pann
va aoteapta
la spectacolele sale!
noul teatru
     Visul râmnicenilor oi al vâlcenilor de a avea un teatru al lor dainuie de zeci de ani. O serie întreaga de iubitori de teatru, atât în calitatea de spectatori, dar mai ales de interpre?i sau îndrumatori au facut teatru pe unele scene ale oraoului oi au ob?inut rezultate meritorii. O casa a teatrului nu a existat însa. Desigur a fost Teatrul Adreani care func?iona ca cinematograf oi teatru gazda a trupelor de teatru ce colindau ?ara în turnee. Gara era aproape, iar actorii circulau cu vagoane de dormit. Teatrul Adreani a fost martorul a numeroase spectacole, dar mai ales a unor vesti?i actori români.

   Iata ca întâmplarea face ca, pe acelaoi loc, sa se nasca prima Casa a Teatrului din jude?ul Vâlcea. În locul cinematografului Modern, ajuns într-o stare deplorabila de degradare oi fiind oricum o construc?ie urâta de tip comunist, se afla acum sediul Teatrului Anton Pann.

   Visul lui Goange Marinescu, cel care a batut toate coclaurile în cautatrea unei case pentru teatru (a ajuns chiar pâna oi la depoul de locomotive) a prins via?a.

   Domnul Iulian Comanescu, cel care în calitate de prefect a semnat actul de înfiin?are a institu?iei de teatru profesionist, a facut demersurile pentru transferul cinematografului Modern în administrarea Consiliului Jude?ean Vâlcea. Apoi a organizat concursul na?ional de arhitectura (preoedintele comisiei a fost arhitectul aerban Sturdza) oi a asigurat fondurile necesare începerii construc?iei. Consiliul Jude?ean continua aceste demersuri oi a deschis în luna septembrie 2005 oantierul. Regretatul Dumitru Buoe a continuat investi?ia. 

        Domnul Ion Cîlea, actualul preoedinte al Consiliului Jude?ean, a sus?inut cu convingere acest proiect oi, în ciuda condi?iilor financiare precare, a decis alocarea de fonduri pentru finalizarea construc?iei în toamna anului 2009.
  

   
Instituţie publică de spectacole finanţată de
Consiliul Judeţean Vâlcea
Copyright 2006-17   Adrian Roman
25 septembrie 2009
DOAMNELOR aI DOMNILOR,
AVE?I TEATRU!

> 25 septembrie 2009 - ziua istorica în care îoi deschide por?ile prima cladire de teatru, proiectata, construita oi dotata ca teatru profesionist din jude?ul Vâlcea.
   
Sediul Teatrului Anton Pann este una din cele mai moderne oi func?ionale construc?ii teatrale din România, un unicat oi un reper pe harta culturala a ?arii, o dovada ca
CONSILIUL JUDE?EAN VÂLCEA INVESTEaTE ÎN CULTURA!


Arhitectul Cristinel Vlad a fost premiat de Filiala Sibiu-Vâlcea a Ordinului Arhitec?ilor din România pentru cel mai bun proiect realizat în anul 2009: Transformare Cinema Modern în sediu pentru Teatrul Anton Pann.
> Din 26 septembrie 2009 va aoteptam în noile sali ale teatrului: Sala Mare oi Sala Studio, în foyer-e oi, cât de curând, la cafeneaua teatrului. Informa?ii oi bilete la CASA DE BILETE a teatrului (intrarea prin amfiteatru).